rybakovas.lt Daivaras Rybakovas | T?vynei – Nauja galimyb? Jurbarko ir Pag?gi? kra?tui! Daivaras Rybakovas | T?v...

rybakovas.lt
Title: Daivaras Rybakovas | T?vynei – Nauja galimyb? Jurbarko ir Pag?gi? kra?tui! Daivaras Rybakovas | T?v...
Keywords:
Description: Daivaras Rybakovas | T?vynei – Nauja galimyb? Jurbarko ir Pag?gi? kra?tui! Daivaras Rybakovas | T?vynei – Nauja galimyb? Jurbarko ir Pag?gi? kra?tui! daivaras@rybakovas.lt 8-655-31557 TITULINIS SUSIPA
rybakovas.lt is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. rybakovas.lt has 43% seo score.

rybakovas.lt Information

Website / Domain: rybakovas.lt
Website IP Address: 213.226.189.242
Domain DNS Server: ns2.vhost.lt,ns1.vhost.lt

rybakovas.lt Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

rybakovas.lt Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

rybakovas.lt WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Thu, 04 Aug 2016 00:28:05 GMT
Server Apache

rybakovas.lt Keywords accounting

Keyword Count Percentage

rybakovas.lt Traffic Sources Chart

rybakovas.lt Similar Website

Domain Site Title

rybakovas.lt Alexa Rank History Chart

rybakovas.lt aleax

rybakovas.lt Html To Plain Text

Daivaras Rybakovas | T?vynei – Nauja galimyb? Jurbarko ir Pag?gi? kra?tui! Daivaras Rybakovas | T?vynei – Nauja galimyb? Jurbarko ir Pag?gi? kra?tui! daivaras@rybakovas.lt 8-655-31557 TITULINIS SUSIPA?INKIME NAUJIENOS PROGRAMA LIETUVAI JURBARKUI KOMANDA JUNKIS PERGAL?MS Social links Javascript is disabled in your web browser. Please enable it (see how). Jurbarkui Jurbarki?ki? laukia Gruzija June 29, 2016 By Daivaras Verslo forume Ukrainoje, kuriame dalyvavau dar ?? pavasar?, bendraudamas su jame dalyvavusiais Gruzijos atstovais, gavau asmenin? kvietim? apsilankyti Gruzijoje, Kedos rajone. Kadangi mūs? ?eima m?gsta keliauti ir pa?inti kitas ?alis bei j? kultūr?, kartu su ?mona Irma bir?elio 12-19 dienomis lank?m?s ?ioje lietuvi? pastaruoju metu vis da?niau lankomoje ?alyje. Gruzij? aplankome jau tre?i? kart?, turime […] Daugiau 0 Jurbarkui Jurbarke pristatytas TS-LKD Planas Lietuvai (video) June 12, 2016 By Daivaras Bir?elio 8 d. Jurbarke lank?si TS-LKD partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis su komanda. Susitikimo tikslas – jurbarkie?iams pristatyti partijos rinkimin? program?, plan? Lietuvai, kur? ?gyvendinus ?alis tapt? patraukli netik gyventi, ta?iau ? ?al? gr??t? ir emigrav? gyventojai. Reporta?as apie susitikim?. Daugiau 0 Jurbarkui Diskusija apie krep?in? – su Sergejumi Jovai?a May 16, 2016 By Daivaras Gegu??s 13 d. Jurbarke vykusioje Ronaldo Reigano klubo diskusijoje prof. Juozas Pundzius ir legendinis krep?ininkas Sergejus Jovai?a diskutavo apie sveik? gyvensen?, tema Sveika Lietuva: sporto ar medicinos laim?jimas? Po susitikimo namuose, kartu su bi?iuliais ir sve?iu S. Jovai?a ?iūr?jome krep?inio var?ybas. Kalb?jom?s apie krep?inio komand? finansavim?. Mūs? nuomon?s – video ?ra?e. Daugiau 0 Naujienos Gird?iuose lank?si Andrius Tapinas May 15, 2016 By Daivaras Gegu??s 12 d. Gird?i? kultūros namuose lank?si ?inomas ?urnalistas, ra?ytojas ir televizijos laid? ved?jas Andrius Tapinas. Gird?iai buvo vienas i? vizit? turo miesteli?, nes jis pasiry??s toki? susitikim? surengti 100. Jurbarko rajone tai buvo vienintelis susitikimas. Daugiau 0 Lietuvai ?mon?ms reikia perspektyvos April 24, 2016 By Daivaras Kad ? susitikim? Jurbarke susirinks teisingumo pasiged? ūkininkai, neabejojau. Ta?iau mane dar kart? netyl?ti ?tikino tai, kad visuose Lietuvos regionuose, kur benuva?iuo?iau, ?mones kamuoja tos pa?ios problemos: ?em?s ūkio ministerijos korupcija, nesirūpinimas gyvybi?kai svarbiais ūkinink? reikalais, po?iūris ? ?mog? kaip ? manipuliacij? objekt?. Prad?siu nuo tarsi malonaus, bet kartu ir skaudaus Vie?vil?s ūkinink?s Bronislavos Lazdauskien?s […] Daugiau 0 Naujienos Susitikimas su Kaziu Starkevi?iumi April 10, 2016 By Daivaras ?em?s ūkiui i?gyvenant sunkmet?, kuomet drasti?kai ma?inamos produkcijos supirkimo kainos, būtina ie?koti būd?, kaip i?gyventi. Nenorime būti ta karta, kuriai valdant sunykt? smulkūs ūkiai. Kvie?iu ? susitikim? su Seimo nariu, Kaimo reikal? komiteto nariu Kaziu Starkevi?iumi. Daugiau 0 Jurbarkui Prisistatymas rink?jams (video) April 7, 2016 By Daivaras Lietuvos Respublikos Prezidentei D. Grybauskaitei paskelbus oficiali? Seimo rinkim? kampanijos dat? – mano, kaip kandidato ? Lietuvos Respublikos Seimo narius Jurbarko – Pag?gi? rinkim? apygardoje prisistatymas rink?jams Daugiau 0 Naujienos Ronaldo Reagano klubas – jau ir Jurbarke April 6, 2016 By Daivaras Baland?io 13 d., 18.00 val. Jurbarke, kavin?je RYTAS vyks pirmoji Ronaldo Reagano klubo diskusija. Kartu su sve?iais Radvile Morkūnaite – Mikul?niene bei Vytautu Kernagiu ai?kinsim?s kieno, kultūros ar nekultūros pergal?s reikia valstybei. Daugiau 0 Naujienos Mano rinkim? kampanijos savanoriai – patys geriausi April 2, 2016 By Daivaras Kovo 20 d. Smalininkuose vyko mano komandos savanori? mokymai. Juos ved? lektorius Adomas Bu?inskas. Daug su?inojome, smagiai pabendravome. Pasiskirst? komandomis aplank?me smalininkie?ius namuose. Rezultatai – ?kvepia ir u?dega naujiems darbams. Vakare kaitinom?s pirtyje, diskutavome. Junkis prie mūs?. Kaip tai padaryti? Para?yk FB mano paskyroje asmenin? ?inut? ir mes būtinai su Jumis susisieksime. Daugiau 0 Naujienos Kvie?iu ? susitikim? April 2, 2016 By Daivaras Kvie?iu ? ?dom? susitikim? Jurbarko vie?ojoje bibliotekoje. Jo metu Seimo narys Paulius Saudargas ir politologas Laurynas Ka??iūnas pristatys ekspedicij? po tremties vietas. Daugiau 0 Naujienos Sveiki sulauk? ?v. Velyk? March 28, 2016 By Daivaras Nuo?irdūs sveikinimai ?v. Velyk? proga. Daugiau 0 Naujienos Pristatyta mūs? kra?tui svarbi knyga March 22, 2016 By Daivaras Kovo 18 d. Rambyno nacionaliniame parke vyko knygos ?IAUR?S SKALVA pristatymas. D?kodamas autoriams, Vyteniui ir Junonai Almonai?iams, pasid?iaugiau, kad panemuni? kra?tu keliauti bus kur kas lengviau, nes keliautojas tur?s puik? vadov?, kuriame – ir istorija, ir lankytinos vietos. Daugiau 0 Naujienos ?em?s ūkis – ant sunaikinimo ribos March 22, 2016 By Daivaras Kaimo reikalai Seimo Kaimo reikal? komitetui nerūpi. Jam priklausantiems politikams pakanka panegiri?ko straipsnio para?ymo ? spaud?, kad ??em?s ūkio ve?imas rieda teisinga linkme“, surengti kelet? diskusij?. Na, o kaimo gyventojai, kurie partizani?koje kovoje dar bando i?laikyti savo kelet? karvi?, kiauli? ar u?siauginti jav? pa?arams, jau perkasi lagaminus emigracijai. ?Nepragyvename“, – sako jie. O mes ar […] Daugiau 0 Naujienos TS LKD – tavo seniūnijoje March 3, 2016 By Daivaras Startavo nauja TS LKD Jurbarko skyriaus iniciatyva TS LKD – tavo seniūnijoje. Susitikim? metu, kurie vyks visose 12 rajono seniūnij?, o planuojama ir Pag?gi? rajone, norima pabendrauti su ?staig? darbuotojais, su?inoti tos vietov?s problemas ir visiems kartu pabandyti jas i?spr?sti. Daugiau 0 Jurbarkui Ronaldo Reigano klubas Jurbarke. K? manote? February 21, 2016 By Daivaras Lietuvos miestuose vis labiau populiar?ja diskusij? ir ?domi? susitikim? vakarai. Neformalioje aplinkoje, pavyzd?iui kavin?je, jaunimo erdv?je, diskutuojama apie svarbius, visuomenei aktualius dalykus. Tai klubas vienijantis laisv? ir diskusijas mylin?ius ?mones. Daugiau 0 Jurbarkui Valstyb?s atkūrimo diena – trijose ?auniose bendruomen?se February 17, 2016 By Daivaras Vasario 16-?j?, Valstyb?s atkūrimo dien?, ?ven?iau trijose ?auniose bendruomen?se: ?indai?i?, Gird?i? ir Vie?vil?s. Daugiau 0 Naujienos Nusikalstamas (o gal s?moningas) neūki?kumas grasina didesniais mokes?iais gyventojams February 17, 2016 By Daivaras Vasario 5 dien?, kartu su kolegomis savivaldyb?s tarybos nariais bei administracijos direktore, lank?m?s UAB Taurag?s regiono atliek? tvarkymo centre (TRATC). ?iuk?li? administravimui 4 kaimynini? savivaldybi? sukurta bendrov? jau kelet? met? dirba nuostolingai. 2012 metais gavusi 13 0812 Eur, 2013 m. susidar? 48 064 Eur nuostolis, 2014 metais – patyr? 250 656 Eur nuostol?, 2014 m. […] Daugiau 0 Naujienos L??as tarnybiniam transportui taupyti būtina February 14, 2016 By Daivaras Lankydamas rajono gyventojus, bendraudamas su jais da?nai i?girstu nusiskundim? d?l galim? tarnybini? automobili? naudojimo tvarkos pa?eidim?. ?mon?s teigia matantys tiek savivaldy b?s UAB’?, tiek ir pa?ios administracijos ar kit? pavald?i? ?staig? transport?, kuris, j? teigimu, naudojamas netinkamai: va?in?jama ? namus piet?, vykstama papietauti ? kavines, naudojamas savaitgaliais ir ne darbo valandomis. I?ties, transporto i?laikymas mūs? […] Daugiau 0 Jurbarkui Renginys “Slysk saugiai” sulauk? didelio susidom?jimo (video) February 2, 2016 By Daivaras Platesn? informacija portale “Jurbarko ?viesa” Daugiau 0 Lietuvai T?vyn? ginti būtina January 17, 2016 By Daivaras Sausio 17 d. minime savanori?kos kra?to apsaugos ?sikūrimo dvide?imt penkeri? met? sukakt?. Tuomet, 1991 metais, dar visi?kai naujai paskelbt? laisv? valstyb? ginti nor?jome visi. ?i? dien? realyb? kiek kitokia – laisv? suprantama kaip eilin? mūs? privilegija. Atrodo, ir būti negali kitaip. I?kovojo, esame laisvi ir tai, atrodo, niekada nepasikeis. Visgi, geopolitin? situacija rodo, kad laiv? […] Daugiau 0 1 2 Next ? ? Daivaras Rybakovas

rybakovas.lt Whois

Domain Name: RYBAKOVAS.LT